Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


May 31, 2020

Menneskenes kreative evner er kanskje hovedgrunnen til at vår art dominerer planeten. Men hva er kreativitet og hva kjennetegner spesielt kreative mennesker? Og hvordan kan vi bli mer kreative? 

Dagens gjest har nettopp skrevet boken «Kreativitet – hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal redde verden».

Her argumenter hun for at mer kjedsomhet og dagdrømmeri kan være en bedre strategi for å få de beste ideene enn fokusert konsentrasjon.