Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Jun 28, 2020

Tre måneder er gått siden Norge ble stengt ned av koronaviruset. Hva har vi lært siden da? Hvor lett smitter viruset, og hva er typiske sykdomsforløp for dem som smittes? Hvordan går det med utvikling av medisiner og vaksine, og hvordan kan vi få avsluttet pandemien?

Medisinprofessor Anne Spurkland, er ekspert på...


Jun 14, 2020

Is quantum physics important for living systems?

Today's guest is a professor of molecular genetics at the University of Surrey in England and explores this question in the book “Life at the edge: The coming of age of quantum biology”.

In the podcast we talk about how quantum physics is or may be key in...