Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Jul 24, 2022

De matematiske fysikklovene som beskriver universet synes skreddersydd for at liv skal kunne oppstå. Det antropiske prinsipp forklarer dette med at hvis ikke, ville jo ikke vi mennesker vært her for å kunne snakke om disse lovene.

Kan lykketreffet forklares med at det finnes et multivers av mange universer som har...