Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Aug 11, 2023

Kinofilmen «Oppenheimer», som hadde premiere i juli, forteller den dramatiske historien om hvordan den første atombomben ble laget under krigen i Los Alamos i New Mexico under ledelse av fysikeren J. Robert Oppenheimer.

I podcasten forteller jeg historien om den moderne atomfysikken fra oppdagelsen av at atomet ikke...