Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Jan 24, 2020

Dagens gjest er astrofysiker, fagformidler og kanskje Norges fremste amatør-romfartshistoriker Eirik Newth.

Vi diskuterer romfartens fascinerende historie med kniving mellom USA og Russland, både om bemannede turer til Månen og ubemannende turer til solsystemets planeter, måner og asteroider.

Bør vi kolonisere...


Jan 13, 2020

Kan utbygging av kjernekraft, også kalt atomkraft, være med å løse klimakrisa?

Dagens gjest er kjernefysiker og rosablogger Sunniva Rose med doktorgrad på tematikken.  Av spørsmål vi tar opp er: Hvordan fungerer kjernekraft?  Hvorfor var norsk tungtvann viktig under krigen? Hva gikk galt i Tsjernobyl? Hvor sikre...