Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Mar 28, 2020

2020 kommer til å bli husket som året da Norge og verden ble rammet av en pandemi forårsaket av et nytt virus, koronaviruset Covid-19.

Men hva er egentlig virus, hvordan smitter de, og hvordan gjør koronaviruset oss syke? Og hvordan skal vi best beskytte oss mot koronaepidemien, og når kan en vaksine være på...


Mar 22, 2020

Forskerne er enige om at menneskene varmer opp jorden gjennom våre utslipp av CO2 pga. forbruk av olje, gass og kull, og at konsekvensene av dette vil være alvorlige.

Hvordan skal verden kutte forbruket? Skal vi gjøre det dyrere å slippe ut CO2, skal oljeproduserende land som Norge redusere produksjonen, eller skal...


Mar 8, 2020

Menneskene påvirker klimaet ved sine klimagassutslipp, og dagens gjest,  klimafysiker Bjørn Samset, er invitert for å forklare oss hvorfor.

Her diskuterer vi hvordan klimaet alltid har blitt påvirket av sol og vulkanutbrudd og andre naturlige prosesser. Videre snakker vi om hvordan menneskenes utslipp av CO2 de...