Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Aug 22, 2021

LSD og andre psykedelika er stoffer som midlertidig forandrer menneskers bevissthetstilstand. Grunnet uvettig bruk på 1960-tallet ble stoffene stigmatisert og forbudt.

Siden starten på 2000-tallet har forskning på bruk av psykedelika for behandling av psykiske lidelser som angst og depresjon skutt fart, med svært...