Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Sep 22, 2023

Neuro-AI denotes the field at the interface between artificial intelligence (AI) and neuroscience.

At a conference hosted by the Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA),  in Tromsø in June 2023 I hosted a panel debate on the topic, that is, on how neuroscience can inspire AI and the other...


Sep 1, 2023

Miljøendringer i havet er mindre synlige enn miljøendringer på landjorda. Men også her lager menneskene trøbbel.

Havvannet varmes opp og forsures ved at CO2 innholdet øker i takt med den økende CO2 konsentrasjonen i lufta. Sammen med andre problemer som plastforurensing, fosforavrenning fra landbruket og...