Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

May 31, 2020

Menneskenes kreative evner er kanskje hovedgrunnen til at vår art dominerer planeten. Men hva er kreativitet og hva kjennetegner spesielt kreative mennesker? Og hvordan kan vi bli mer kreative? 

Dagens gjest har nettopp skrevet boken «Kreativitet – hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal...


May 17, 2020

Mikroorganismer som bakterier og virus har kanskje vært den største trusselen mot menneskers liv og helse gjennom tidene.

Denne våren er det et virus som skaper problemer.  Under svartedauden var det en bakterie.

Dagens gjest forsker på bakterier og er opptatt av å formilde at bakterier ikke bare er våre...


Om universet og Big Bang teorien – med Øystein Elgarøy #17

May 3, 2020

I løpet av de siste hundre år har fysikken fått sin egen skapelsesberetning: Vårt univers oppstod som en tett, liten varm klump av materie for 14 milliarder år siden.

Dagens gjest er professor i astrofysikk ved Universitetet i Oslo og har skrevet boken «Hva er kosmos».

I podcasten diskuterer vi hvordan universet...


May 3, 2020

I løpet av de siste hundre år har fysikken fått sin egen skapelsesberetning: Vårt univers oppstod som en tett, liten varm klump av materie for 14 milliarder år siden.

Dagens gjest er professor i astrofysikk ved Universitetet i Oslo og har skrevet boken «Hva er kosmos».

I podcasten diskuterer vi hvordan universet...