Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Jun 28, 2020

Tre måneder er gått siden Norge ble stengt ned av koronaviruset. Hva har vi lært siden da? Hvor lett smitter viruset, og hva er typiske sykdomsforløp for dem som smittes? Hvordan går det med utvikling av medisiner og vaksine, og hvordan kan vi få avsluttet pandemien?

Medisinprofessor Anne Spurkland, er ekspert på immunsystemet og var gjest i podcast #14 i slutten av mars da viruset akkurat hadde inntatt Norge. Nå gir hun oss en oppdatering.