Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Apr 4, 2020

For 20 år siden var jeg fysikk-konsulent på teaterstykket «Copenhagen» og ble fasinert av skuespilleri og teater.

Stykket handlet om kampen om atomvåpen under andre verdenskrig, og jeg ble venn med Werner Heisenberg, dvs. skuespiller Svein Tindberg.

Dagens podcast tar opp hvordan skuespillere jobber og hvordan teateroppsetninger blir til. Tindberg er også dramatiker og jobber nå med en ny monolog om forholdet mellom religion og vitenskap.