Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Sep 22, 2023

Neuro-AI denotes the field at the interface between artificial intelligence (AI) and neuroscience.

At a conference hosted by the Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA),  in Tromsø in June 2023 I hosted a panel debate on the topic, that is, on how neuroscience can inspire AI and the other...


Sep 1, 2023

Miljøendringer i havet er mindre synlige enn miljøendringer på landjorda. Men også her lager menneskene trøbbel.

Havvannet varmes opp og forsures ved at CO2 innholdet øker i takt med den økende CO2 konsentrasjonen i lufta. Sammen med andre problemer som plastforurensing, fosforavrenning fra landbruket og...


Aug 11, 2023

Kinofilmen «Oppenheimer», som hadde premiere i juli, forteller den dramatiske historien om hvordan den første atombomben ble laget under krigen i Los Alamos i New Mexico under ledelse av fysikeren J. Robert Oppenheimer.

I podcasten forteller jeg historien om den moderne atomfysikken fra oppdagelsen av at atomet ikke...


Jul 22, 2023

Hvor kom covid-19 viruset fra?

Var det såkalt naturlig smitte hvor den første pasienten i Wuhan i 2019 var i nærkontakt med en smittet flaggermus? Eller skyldtes det kanskje en lablekkasje fra det store forskningssenteret i Wuhan som nettopp forsker på slike flaggermusvirus?

Nå i etterkant er det viktig å finne ut...


Jul 1, 2023

Historien som gjerne fortelles om konflikter og krig i Sahel-området, den tørre stripen av land sør for Sahara, er at den skyldes klimaendringer med påfølgende ressursknapphet. Men stemmer egentlig det?

Dagens gjest er professor i miljø- og utviklingsstudier og har studert konflikten i Mali på nært hold i flere...