Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Feb 21, 2020

Today’s guest is Terrence Sejnowski, professor of computational neuroscience at UC San Diego.

He is a founder of artificial intelligence (AI), and author of the recent book “The Deep Learning Revolution”.

We discuss the origin, inner workings, and applications of AI, and also the link to how our brain works.

Note:...


Feb 10, 2020

Lanseringspodcast med publikum tatt opp i Vitenparken på Ås i november 2019.

Her diskuterer et panel av tidligere og kommende podcast-gjester løsninger for vår tids kanskje største utfordring.

I panelet: materialfysiker Anja Røyne, klimafysiker Bjørn Samset, bevaringsbiolog Anne Sverdrup-Thygeson,...