Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Feb 28, 2021

On consciousness– with Christof Koch

The greatest mystery of all is why a group of atoms, like the ones constituting me, can feel anything.  The mind-brain problem has puzzled philosophers for millennia.

Thanks to pioneers like Christof Koch, consciousness studies have recently become a legitimate field of scientific...


Feb 7, 2021

Turister og forskere valfarter til Norge for å oppleve og studere det spektakulære nordlyset.

Den fysiske forklaringen kom i 1896 da Kristian Birkeland foreslo at lyset skyldes ladede solpartikler, som kolliderer med molekyler i jordas atmosfære.

Solfysikeren Pål Brekke på Norsk romsenter har skrevet flere bøker...