Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Jun 10, 2023

I 2012 skapte AlexNet, et dataprogram basert på kunstig intelligens, furore da det passerte menneskers evne til bildegjenkjenning.  

Det siste tiåret har sett en rekke nye gjennombrudd for slik intelligens, og i vår har spesielt tekstgenereringsprogrammet chatGPT vært i fokus med sine imponerende evner, for eksempel...