Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

May 16, 2021

Livet er fullt av små og store beslutninger, fra valg av syltetøytype til valg av yrke. Og noen tar valg for andre når de vurderer jobbsøknader eller lengde på fengselsstraffer.

Dagens gjest forsker på beslutningspsykologi. Ofte er vi ikke så rasjonelle når beslutninger tas, og to tankesystemer ser ut til...