Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Apr 12, 2024

Fotosyntese er blitt kalt verdens viktigste oppfinnelse. Her blir energien i sollys sammen med karbondioksid, CO2, fra lufta omgjort til sukker og oksygen, som vi dyr og mennesker lever av. Og når trær vokser, så kommer den nye biomassen fra kondensert luft. 

Grønt er livets farge fordi klorofyllet hvor fotosyntesen...