Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Jul 26, 2020

Nordmenn liker å lese spenningsromaner, men hvordan går man fram for å skrive dem?

Dagens gjest, Tom Egeland, er en av våre mest populære forfattere. Han har solgt 2 millioner bøker og er oversatt til 24 språk. Mange av bøkene har vært om arkeologen Bjørn Beltø og har belyst gammel religionshistorie, men i...


Jul 12, 2020

I juli 2012 annonserte forskere i CERN i Sveits at de hadde oppdaget Higgsbosonet, eller gudepartikkelen som journalister har kalt den.

Dagens gjest er professor i partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo, og i podcasten snakker vi om jakten på naturens minste bestanddeler, fra antikken til dagens «standardmodell»...


Jun 28, 2020

Tre måneder er gått siden Norge ble stengt ned av koronaviruset. Hva har vi lært siden da? Hvor lett smitter viruset, og hva er typiske sykdomsforløp for dem som smittes? Hvordan går det med utvikling av medisiner og vaksine, og hvordan kan vi få avsluttet pandemien?

Medisinprofessor Anne Spurkland, er ekspert på...


Jun 14, 2020

Is quantum physics important for living systems?

Today's guest is a professor of molecular genetics at the University of Surrey in England and explores this question in the book “Life at the edge: The coming of age of quantum biology”.

In the podcast we talk about how quantum physics is or may be key in...


May 31, 2020

Menneskenes kreative evner er kanskje hovedgrunnen til at vår art dominerer planeten. Men hva er kreativitet og hva kjennetegner spesielt kreative mennesker? Og hvordan kan vi bli mer kreative? 

Dagens gjest har nettopp skrevet boken «Kreativitet – hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal...