Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


May 3, 2020

I løpet av de siste hundre år har fysikken fått sin egen skapelsesberetning: Vårt univers oppstod som en tett, liten varm klump av materie for 14 milliarder år siden.

Dagens gjest er professor i astrofysikk ved Universitetet i Oslo og har skrevet boken «Hva er kosmos».

I podcasten diskuterer vi hvordan universet ble som det ble, hvordan det vil utvikle seg, og blant annet hva den ukjente mørke materien og mørke energien kan være.