Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Apr 29, 2023

I 1959 holdt naturviteren og romanforfatteren  C.P. Snow et foredrag i Cambridge hvor han påpekte den store forskjellen, og delvis også mistroen, mellom vitenskapsmiljøene i naturvitenskapelige og humanistiske fag. Foredraget ble gitt ut som en liten bok om «de to kulturer», som er like aktuell i dag.

I faget sosialantropologi benyttes metoder fra begge de to kulturene.  Temaet diskuteres med en av våre fremste sosialantropologer som selv jobber med å få de ulike forskningskulturer til å møtes.