Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Feb 10, 2020

Lanseringspodcast med publikum tatt opp i Vitenparken på Ås i november 2019.

Her diskuterer et panel av tidligere og kommende podcast-gjester løsninger for vår tids kanskje største utfordring.

I panelet: materialfysiker Anja Røyne, klimafysiker Bjørn Samset, bevaringsbiolog Anne Sverdrup-Thygeson, ernæringsbiolog Birger Svihus, idehistoriker og journalist Hilde Østby og økonom Svein Harald Øygard.