Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Dec 11, 2019

Under finanskrisen høsten 2008 gikk Island essensielt konkurs, og nordmannen Svein Harald Øygard ble hentet inn som sentralbanksjef for å hjelpe landet ut av krisen.

I år kom hans bok ”På finanskrisens slagmark” hvor han beskriver dramaet før, under og etter krisen.

Av spørsmål vi tar opp er: Hva gjør en sentralbank? Hvordan oppstod Islands finanskrise? Hvordan kom de seg ut av den? Hva kan vi gjøre for å hindre nye finanskriser?