Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Nov 11, 2019

Alle har et forhold til mat, og i denne podcasten har jeg invitert Birger Svihus, professor i ernæring på NMBU, til å diskutere temaet og spesielt vitenskapen bak mat og matproduksjon. Svihus skrev boken ”Spiselig” i 2015 og har også skrevet to andre bøker om kostholdsråd. Av spørsmål vi tar opp er: Når ble mat vitenskap? Hva slags mat er det lurt å spise? Hvorfor er det fortsatt slik at to professorer kan gi ulike kostholdsråd til overvektige personer som ønsker å gå ned i vekt? I dag greier vi å produsere nok mat til jordens befolkning, men denne matproduksjonen krever store landarealer og fortrenger derved villmark og truer biologisk mangfold. Matproduksjon og transport medfører også store utslipp av klimagasser. Hvordan kan vi fø snart 10 milliarder mennesker uten å ødelegge miljøet?