Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Sep 18, 2022

Verden er full av datamaskiner. De gir oss musikk på smarttelefoner, skriveprogram på laptoper, og regner ut værmeldingene våre.

Siden oppfinnelsen av transistoren for 75 år siden, har de gradvis blitt raskere og raskere. Men nå har dagens silisiumbaserte teknologi møtt veggen.

Kan såkalte kvantedatamaskiner hvor tallene ikke er enten 0 eller 1, men begge deler samtidig, være det som bringer oss enda kraftigere datamaskiner?  Dagens gjest forsker på tematikken.