Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Jul 1, 2023

Historien som gjerne fortelles om konflikter og krig i Sahel-området, den tørre stripen av land sør for Sahara, er at den skyldes klimaendringer med påfølgende ressursknapphet. Men stemmer egentlig det?

Dagens gjest er professor i miljø- og utviklingsstudier og har studert konflikten i Mali på nært hold i flere tiår, og forteller en annen og mye mer komplisert historie.

Hvorfor er vi mennesker så glade i enkle historier for å beskrive en kompleks virkelighet?