Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Jul 22, 2023

Hvor kom covid-19 viruset fra?

Var det såkalt naturlig smitte hvor den første pasienten i Wuhan i 2019 var i nærkontakt med en smittet flaggermus? Eller skyldtes det kanskje en lablekkasje fra det store forskningssenteret i Wuhan som nettopp forsker på slike flaggermusvirus?

Nå i etterkant er det viktig å finne ut av dette for å unngå, eller være best mulig forberedt på, nye pandemier.  

Spørsmålet diskuteres med vår kjente vaksine- og virusforsker.