Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Dec 15, 2023

Til alle tider har mennesker grublet over meningen med livet.

Dagens gjest er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og gav i fjor ut boken «Syv meninger med livet». Den var basert både på hans fagkunnskap og personlige erfaringer.

I podcasten snakker vi om viktigheten av relasjoner, knapphet,...


Nov 24, 2023

Med introduksjonen av tekstgenereringsprogrammet chatGPT i vår har vi alle fått øynene opp for hvilken samfunnsendrende kraft som kan ligge i kunstig intelligens.

Som for all ny teknologi byr bruken både på farer og muligheter, og dette var tema for denne panelsamtalen tatt opp på Litteraturhuset i Fredrikstad...


Nov 3, 2023

Dagens gjest er Norges eneste Donald-tegner.

Midthun er også svært bekymret over den pågående klimakrisen og er en aktiv miljøverner. Han har blant annet samarbeidet med Bjørn Samset på den populærvitenskapelige boka «2070» og tegneserieboka «Embla – kampen for fremtiden», som begge omhandler klimakrisen.


Oct 13, 2023

I disse dager diskuteres det om vi bør bygge atomkraftverk i Norge for å produsere klimagass-fri strøm. Her er det snakk om fisjonskraftverk hvor energi frigjøres når store atomer som uran splittes.

Kan vi i stedet få til å herme etter sola og produsere energi ved å fusjonere små atomer til større atomer?...


Sep 22, 2023

Neuro-AI denotes the field at the interface between artificial intelligence (AI) and neuroscience.

At a conference hosted by the Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA),  in Tromsø in June 2023 I hosted a panel debate on the topic, that is, on how neuroscience can inspire AI and the other...