Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Aug 22, 2021

LSD og andre psykedelika er stoffer som midlertidig forandrer menneskers bevissthetstilstand. Grunnet uvettig bruk på 1960-tallet ble stoffene stigmatisert og forbudt.

Siden starten på 2000-tallet har forskning på bruk av psykedelika for behandling av psykiske lidelser som angst og depresjon skutt fart, med svært lovende resultater.

Dagens gjest er overlege og psykiater ved Sykehuset Østfold hvor slik behandling tilbys.