Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Jul 12, 2020

I juli 2012 annonserte forskere i CERN i Sveits at de hadde oppdaget Higgsbosonet, eller gudepartikkelen som journalister har kalt den.

Dagens gjest er professor i partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo, og i podcasten snakker vi om jakten på naturens minste bestanddeler, fra antikken til dagens «standardmodell» med kvarker, elektroner, nøytrinoer, fotoner, Higgsbosoner og et knippe til. Og er det andre ukjente partikler der ute?