Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Mar 28, 2020

2020 kommer til å bli husket som året da Norge og verden ble rammet av en pandemi forårsaket av et nytt virus, koronaviruset Covid-19.

Men hva er egentlig virus, hvordan smitter de, og hvordan gjør koronaviruset oss syke? Og hvordan skal vi best beskytte oss mot koronaepidemien, og når kan en vaksine være på plass?

Dagens gjest, medisinprofessor Anne Spurkland, er ekspert på immunsystemet som utgjør kroppens forsvar mot virus og andre mikrober.