Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Nov 7, 2021

I høst kom boka «2070 - alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den» ut.

Der beskriver dagens gjest, klimafysiker ved CICERO i Oslo, hvorfor våre utslipp av klimagasser som CO2 truer klimaet, men også hvordan klimaet kan reddes ved at vi blir karbonnøytrale i 2070, dvs. at det da fanges inn like mye CO2 som det slippes ut.

I live-podcasten, innspilt på Universitetsbiblioteket på NMBU, diskuteres utfordringen og mulige veier til målet.