Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Mar 22, 2020

Forskerne er enige om at menneskene varmer opp jorden gjennom våre utslipp av CO2 pga. forbruk av olje, gass og kull, og at konsekvensene av dette vil være alvorlige.

Hvordan skal verden kutte forbruket? Skal vi gjøre det dyrere å slippe ut CO2, skal oljeproduserende land som Norge redusere produksjonen, eller skal vi satse på utvikling og subsidiering av ny klimavennlig teknologi?

Dagens gjest, økonomiprofessor Karine Nyborg, forsker på tematikken.