Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Mar 8, 2020

Menneskene påvirker klimaet ved sine klimagassutslipp, og dagens gjest,  klimafysiker Bjørn Samset, er invitert for å forklare oss hvorfor.

Her diskuterer vi hvordan klimaet alltid har blitt påvirket av sol og vulkanutbrudd og andre naturlige prosesser. Videre snakker vi om hvordan menneskenes utslipp av CO2 de siste tiårene har varmet opp Jorden fordi drivhuseffekten har blitt større, og hvilke konsekvenser en fortsatt oppvarming vil kunne ha for oss.