Preview Mode Links will not work in preview mode

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll


Dec 25, 2022

Mennesker liker å spise kjøtt, men dagens kjøttproduksjon er en stor belastning for miljø og dyrevelferd. Kan kjøtt dyrket i bioreaktorer bli en del av løsningen?

Den første dyrkede hamburgeren ble spist i 2013, men kostet mange millioner kroner. Dagens gjest forsker på teknologi for å gjøre kjøttdyrking billigere, og i denne live-podcasten tatt opp på NMBU diskuterer vi hvordan og hvorfor.

Og vil folk godta å spise dyrket kjøtt?